Lokaleleje - Blistrup Medborgerhus

Search
Gå til indhold

Hoved menu:

Lokaleleje

Lokalerne i Blistrup Medborgerhus kan lejes af foreninger og privatpersoner. Der er to lokaler til udlejning:
"Bræddestuen"er på 45 kvadratmeter . Se fotos
"Teatersalen" er på 177 kvadratmeter og rummner en teaterscene. Salen er godkendt til 150 personer. Se fotos.
Den kan deles af en foldevæg, således at teaterscenen skjules. Salen kan i så fald rumme ca 75 personer.
Medborgerhuset er fuldt udstyret med borde og stole til 150 personer samt service og bestik. Det rummer et top-moderne køkken med alle faciliteter, såsom stor frostbox, stort køleskab, el-komfur og opvaskemaskine og. Benyttelsen af disse faciliteter er inkluderet i lejeprisen.

Priser for leje

Foreninger:

Priser gyldige fra 1.januar 2014

Foreninger, teatersalen søndag -fredag pr gang...................................

1100 kr

Foreninger teatersalen lørdag pr gang..................................................

2200 kr

Foreninger "Bræddestuen" pr gang......................................................

 600 kr

Private
Medlemmer af Blistrup Medborgerhus får 10 % rabat

Festleje teatersalen lørdag pr gang.........................................................

2800 kr

Festleje "Bræddestuen"..........................................................................

 600 kr

Depositum.............................................................................................

1000 kr

Festleje af teatersalen inkluderer "Bræddestuen"

 

Vilkår for leje.

Lejeren af Blistrup Medborgerhus skal være fyldt 18 år. Lejekontrakten underskrives af lejeren der er ansvarlig for arrangement, der skal afholdes, og som også er den ansvarlige over for Blistrup Medborgerhus.

Lejen begynder på lejedatoen kl. 10.00 og skal afleveres dagen efter kl. 12.00, såfremt andre lejere ikke skal anvende lokalerne kan tiderne ændres.

Lejeren forpligter sig til personligt at være til stede under hele arrangementet og ved afleveringen af det lejede. Lejeren kan ikke overdrage sit ansvar af lejemålet til andre, i det tilfælde opsiges lejemålet øjeblikkeligt.

Lejer forpligter sig til at rengøre salen/bræddestuen, gangarealer, indgangspartiet, toiletter, køkken m.v. samt udendørs arealer efter brug .
Rengøringen skal omfatte: Se Regler for brug af Blistrup Medborgerhus, som udleveres ved udlevering af nøgler.

I Blistrup Medborgerhus findes de nødvendige redskaber m.v. til al rengøring, men ikke forbrugsmidler udover hvad der mundtligt aftales. Forbrugsmateriel som viskestykker og karklude skal lejer selv medbringe. Ekstra forbrugsmaterialer som køkkenruller, toiletpapir og papirhåndklæder findes i skab i gangen mærket Rengøringsskab. Støvsuger er også placeret i rengøringsskabet.

Lejer kan drages til ansvar for hærværk og andre skader på bygning, inventar, installationer m.v. forårsaget af andet end almindelig slidtage, dels med depositum, men om nødvendigt også udover dette beløb.

Al afbrænding af fyrværkeri i tilknytning til arrangementer i Blistrup Medborgerhus må ikke finde sted.

Der må intet ændres i brandværnsinstallationerne. Der skal være frie flugtveje til alle markerede udgange. Døre, gange og passager må ikke blokeres med møbler, højtalere, opstablinger eller andet, af hvad art det end måtte være. Lejer skal ved lejemålets begyndelse, gøre sig bekendt med brandslukning udstyr, og det opslag ved indgangen, med brandmyndighedens godkendelse af lokalet.

Overnatning i Blistrup medborgerhus må ikke finde sted.

Vis hensyn til Blistrup Medborgerhus naboer, husets døre og vinduer skal holdes lukkede fra kl. 23:00. Det indskærpes at spilles der musik skal det være afdæmpet (og skal slutte kl. 02.00), så naboer ikke generes af dette.

Husets udendørsarealer indgår ikke i lejemålet til andet end parkering og adgangsveje.

Grillstegning og anden madlavning udendørs er ikke tilladt, med mindre det udtrykkeligt aftales som tillæg i lejeaftalen.

Depositum indbetales ved kontraktens indgåelse. Ved annullering af lejemålet indtil 4 uger før lejemålet tilbagebetales halvdelen af det indbetalte depositum. Ved annullering senere end 4 uger før lejemålet tilbagebetales intet depositum.

Medborgerforeningen i Blistrup tilbagebetaler lejerens depositum helt eller delvist, så snart evt. udgifter kendes.

Ved indgåelsen af lejemål oprettes en skriftlig kontrak i to eksemplarer, som står ved magt i 14 dage fra kontraktens dato.
Depositum indbetales ved kontraktens indgåelse. Ved annullering af lejemålet indtil 4 uger før lejemålet tilbagebetales halvdelen af det indbetalte depositum. Ved afbestilling senere end 4 uger før lejemålet tilbagebetales intet depositum.
Lokalelejen indbetales senest 4 uger før lejemålet.
Modtages det ene eksemplar af kontrakten ikke i underskrevet stand indenfor ovenstående tidsfrist bortfalder reservationen af lokaler i Blistrup Medborgerhus.
Hvis der skulle opstå tvivlstilfælde
kontakt Pia Jensen på tlf. 22 43 54 64.


Klik her og bestil lokaler elektronisk.


 
Blistrup Medborgerhus,Helsingevej 64 F, 3230 Græsted . Tlf. 30 66 90 51
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu